Bruksvilkår

Gyldighet

Disse betingelsene gjelder fra og med 2011-10-25. Ved forandring av betingelser kommer du ved neste innlogging automatisk få et krav om å akseptere betingelsene på nytt.

Definisjoner

 • Webmaster: driftsansvarlig for friskissvettis.no 
 • Forening: Friskis&Svettis-forening med avtale for bruk av jympa.nu og friskissvettis.no
 • Bruker: Registrert person med mulighet til å logge inn som bruker av jympa.nu og friskissvettis.no
 • Medlem: Person med gyldig medlemsskap i en Forening
 • Registrert: Person som finnes registrert i Foreningens medlemsregister og som har vært medlem i løpet av de siste 2 årene
 • Ansatt: Person ansatt av Foreningen
 • Funksjonær: Person som står oppført på Foreningens liste over funktsjonærer

Bruker

Som Bruker må du være Registrert, Medlem eller Ansatt i en Forening

Medlemskonto

For å beholde din medlemskonto aktiv, må innlogging skje minst en gang per halvår. Hvis ikke så skjer kan medlemskontoen avsluttes av Webmaster.

Informasjonskapsler (Cookies)

For å kunne logge inn som Bruker må du tillate at din webleser skal akseptere informasjonskapsler (cookies) fra jympa.nu og friskissvettis.no.

Personopplysninger

Som Bruker aksepterer du at Foreningen lagrer personopplysninger som er nødvendige for at Foreningen skal kunne utføre sine oppgaver og kunne gi deg den service som tilbys deg som Bruker.

 • 1. I jympa.nu og friskissvettis.no lagres følgende obligatoriske personopplysninger: navn, adresse, kjønn og fødselsdato.
 • 2. I bookingsystemet lagres dine bookinger.
 • 3. I Foreninger med elektonisk besøksregistrering lagres alle dine besøk.
 • 4. For Brukere som benytter aktivitetskort som dekkes av spesialavtaler med annen part (forening, annen bedrift eller offentlig etat) tillater du at Foreningen kan gi ut din personlige besøksstatistikk for oppfølging av denne part dersom ønskelig fra denne.

Etter to år avpersonifiseres opplysningene, dvs. det går ikke lenger an se hvem som har booket eller besøkt de ulike aktivitetene.

Foreningen er pliktig å oversende statistikk til Friskis&Svettis NORGE og Friskis&Svettis RIKS. Denne statistikken inneholder ingen personopplysninger.

E-post

Du er selv ansvarlig for at din(e) registrerte e-postadresse(r) er korrekte og aktuelle. Webmaster forbeholder seg retten til å slette e-postadresser som er feil eller der mottageradressen ikke lenger finnes.

Som Registrert eller Medlem er du selv ansvarlig for å anig om du vil motta informasjon eller ikke via e-post fra Foreningen.

Som Funksjonær aksepterer du å motta e-postutsendelser fra Foreningen.

Som Funksjonær er du selv ansvarlig for å definere om hjemmesidebesøkende skal kunne sende e-post til deg eller ikke.

Ikke under noen omstendighet vises Brukerens kontaktinformasjon for andre Brukere av jympa.nu, friskissvettis.no eller for anonymt besøkende av hjemmesiden. Funksjonærer har tilgang til andre funksjonærers kontaktinformasjon.

Innhold

Som Bruker har du anledning å vedlikeholde og publisere informasjon via de tjenster som er spesielt ment for dette. Men det er ikke tillatt:

 • å vedlikeholde materiell via generelle www- og ftp-tjenester.
 • å bruke friskissvettis.no til å sende informasjon, som ikke har med Foreningens virksomhet å gjøre, eller sende spam.
 • å benytte script, avvikende typografi eller lignende som berører form eller funksjon i friskissvettis.no, for andre Brukere eller tredje part.
 • å linke til sider med ulovlig innhold (f.eks. sider eller tjenester med copyrightbeskyttet musikk).

Du som Bruker har en viktig oppgave med å bidra til at innholdet oppleves som relevant, korrekt og aktuelt. Du forplikter deg derfor til å påse at informasjonen holdes ajour, publiseres i god tid og at eventuelle feil korrigeres raskt.

Du er inneforstått med at innholdet skal holde seg innenfor rammene for Foreningens policy, inkludert følgende:

 • å ikke spre ulovlig, uetisk eller rasistisk informasjon eller oppfordre til dette.
 • å ikke spre pornografi, tilby seksuelle tjenester eller oppfordre til dette.
 • å ikke bryte eller oppfordre til brudd mot norsk lov.
 • å ikke trakassere individer, firmaer, myndigheter eller organisasjoner.
 • å ikke utføre handlinger som negativt påvirker jympa.nu, friskissvettis.no, bakomliggende teknikk, tredje part samt Internet.

Sanksjoner

Om en Bruker bryter ovennevnte Brukerbetingelser forbeholder Foreningen og Webmaster seg retten til, uten Brukerens tillatelse, å utestenge Brukeren, ta bort eller endre informasjon som ansees å bryte med disse.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2019 #94